Bidihomes Menu Bidihomes

Thông tin liên hệ

Bidihomes

Công ty TNHH Bidigroup Việt Nam

51/1 Hà Huy Tập, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

0935 477 859

Tài khoản cá nhân

7888789999 – MB Bank (Chi nhánh Bình Định)

Nguyễn Thanh Tân

Tài khoản công ty

1024229999 – Vietcombank (Chi nhánh Bình Định)

Công ty TNHH Bidigroup Việt Nam

Gửi thông điệp tới

Bidihomes

Bidihomes