Bidihomes Menu Bidihomes

Thông tin liên hệ

Bidihomes

Công ty TNHH Bidigroup Việt Nam

11 Chương Dương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

0935 477 859

Tài khoản cá nhân

7888789999 – MB Bank (Chi nhánh Bình Định)

Nguyễn Thanh Tân

Tài khoản công ty

1024229999 – Vietcombank (Chi nhánh Bình Định)

Công ty TNHH Bidigroup Việt Nam

Gửi thông điệp tới

Bidihomes

Bidihomes